תפקיד הסביבה המובנית. קודים חברתיים

כשהסביבה כבר מובנת הילד מפנים התנהגות שמצופה ממנו. הילד לומד דחיית סיפוקים וקודים חברתיים, תפקידנו לתמלל את החוק הזה ולהראות לילדים איך החוק קורה בבית