מסכימים למסכים? שינה
דף הקלטת השידור מ 31/12
ההקלטה זמינה עד לתאריך:
10/01/2021

הקלטת השידור :

נגן וידאו

כתבי לנו מה לקחת מהמפגש, ומה את מתכוננת לעשות אחרת