חדש במועדון!
אימון למיניות בריאה לא מתחיל בגיל בו מתחילים לקיים יחסי מין.
הוא מתחיל הרבה קודם בתשתית של הבית שבו גדל הילד,
באפשרות של ילד לדבר בבית ״על הכל״.

כדי להגן על ילד וילדה מפגיעה מינית מחובתנו לתת להם כלים
ובאמא מאמנת כמו באמא מאמנת ״בבית הזה מדברים על הכל״ – זה המצפן