Hoday500

הורות פרקטית

מאמינה גדולה בכוחות שלנו ההורים לעשות שינוי בחיי ילדנו וביכולת של ילדנו להאיר לפנינו את הצורך בשינוי.

מתרגשת מכל פיסת מידע בקשר שבין מוח-גוף-נפש. נמשכת לטבלאות, דברים יפים, מסודרים, חדשניים ופרקטיים.

הורות פרקטית – מנגישה להורים כלים מעשיים במסע ההורות. נקודת המוצא שלי היא שאין ילד מושלם יש ילד שלם ולכן בכל אתגר יש לבחון את כל התשתיות: בריאות, תזונה, התפתחות, ויסות חושי-ריגשי, שינה ואווירה בבית. כל תחום הוא חלק מהשלם ולא ניתן להפריד את החלקים אחד מהשני, הם עובדים ומתפתחים יחד בסינרגיה.

לפני כ 5 שנים התחלתי ללמוד ברידמן ליווי התפתחותי, ספורט טיפולי, תזונת הילד, ויסות חושי ריגשי, קשיי אכילה, שינה והדרכת הורים. בשנים האחרונות ליוותי הורים וילדים באופן פרטני בכל אחד מהתחומים. זיהיתי אצלם את אותו הצורך שיש לי כאמא, ידע מתומצת, מדויק, יעיל וישים שיוביל אותי לעשות שינוי באיכות החיים שלי ושל ילדיי.

וככה נולדה השליחות שלי להנגיש להורים ידע פרקטי שרואה את הילד כמכלול - כשלם.

נגן וידאו

כל התוכן של הודיה:

תוכן נוסף יעלה בהמשך...
No more articles to load