כתיבה שלבים התפתחותיים

באיזה גיל הילדים לומדים לכתוב? מה מצופה מכל שלב? ומה זה בכלל לדעת אותיות?

תקנון ומדיניות המועדון

כניסת מנוי

אם לא תחפשי, איך תמצאי?