(5)תרגול הכנה ומהלך הלידה

בסרטון זה אדריך אתכן כיצד לתרגל ולהכין את הגוף ללידה.
זה תרגול שמתאים לכל שבועות ההריון וממש למהלך הלידה עצמה, מרגש!

תקנון ומדיניות המועדון

כניסת מנוי

אם לא תחפשי, איך תמצאי?