סינדרום 'אירלן'

היא הפרעה תפקודית קוגניטיבית בשל
בעיה בעיבוד חזותי של צבעים והגברת
המודעות לאבחון ולטיפול המותאם.
(רגע לפני שאת רצה לנוירולוג ובדיקת עיניים)

תקנון ומדיניות המועדון

כניסת מנוי

אם לא תחפשי, איך תמצאי?