מתמטיקה בגיל הגן – טרום כיתה א

הידע המתמטי של הילדים מתפתח במרוצת השנים, ועם הכניסה לכתה א' ישנה הבשלה של אבני היסוד. בסרטון תקבלו הצצה לידע המתמטי המצופה מהילדים טרום כתה א'.

תקנון ומדיניות המועדון

כניסת מנוי

אם לא תחפשי, איך תמצאי?