מודעות פונולוגית. מה ואיך?

המודעות לרכיבים הצליליים של המילה משפיעה באופן ישיר על רכישת הקריאה והכתיבה.
מה זה בדיוק? איך אפשר לשכלל אותה?

תקנון ומדיניות המועדון

כניסת מנוי

אם לא תחפשי, איך תמצאי?