מה הקשר בין כתיבה להתפתחות?

מה עושה הליך הכתיבה לכותב?
התפתחות קוגניטיבית, פיתוח המשלב הלשוני,
פיתוח הדמיון והיצירתיות והקשר שבין הצלחה לימודית
לכתיבה ידנית אסתטית – נתונים מרתקים ע"פ מחקר בינלאומי.

תקנון ומדיניות המועדון

כניסת מנוי

אם לא תחפשי, איך תמצאי?