כתיבה בעולם רווי בפונטים

האם בעידן ריבוי הפונטים (מאות/אלפי פונטים בכל שפה)
יש בכלל דבר כזה צורת אותיות נכונה ו"כתיבה תמה"??

תקנון ומדיניות המועדון

כניסת מנוי

אם לא תחפשי, איך תמצאי?