חמשת החושים בהליך קליטת המידע

האם לצבע ודוגמת חולצת המורה, קיר הכיתה, סוג התאורה והלוח המבריק,
יש השפעה על ריכוז, תפקוד והתנהגות התלמיד?

תקנון ומדיניות המועדון

כניסת מנוי

אם לא תחפשי, איך תמצאי?