הילד שלך בתנועה?

הילד שלך כל הזמן בתנועה אפילו בזמן שהוא אוכל,
או ההיפך – הוא מתנגד לתנועה?
כנראה שמערכת שיווי המשקל שלו לא מאוזנת מספיק,
גם בזה נוכל לטפל בעזרת משחקים.

תקנון ומדיניות המועדון

כניסת מנוי

אם לא תחפשי, איך תמצאי?