איך לספר לילדים שאתם מתגרשים

גירושים הם משבר קשה עבור הילדים משום שהם מערערים את המערכת המשפחתית
שאמורה לספק להם את הצרכים הנפשים, הרגשים ולהעניק להם תחושת ביטחון.
איך לספר לילדים שאתם מתגרשים ולצאת מזה בחיים?

תקנון ומדיניות המועדון

כניסת מנוי

אם לא תחפשי, איך תמצאי?