מיניות

אימון למיניות בריאה לא מתחיל בגיל בו מתחילים לקיים יחסי מין.
הוא מתחיל הרבה קודם בתשתית של הבית שבו גדל הילד,
באפשרות של ילד לדבר בבית ״על הכל״.

סינון לפי: