בית ללא עונשים

בית ללא עונשים, איומים וצעקות. זה אפשרי אמא, את מאמינה!!!
את שואלת את עצמך מה האפשרות האחרת?
יש לי שאלה אלייך אמא, האם היית רוצה שינהגו כך כלפייך?
איך הרגשת כילדה שקיבלת עונש?
בואי נתחיל להבין איך לייצר בית ללא עונשים.