איילת מטיילת

רינת הופר

"שמש זורחת
בשמי התכלת
ובשביל מטיילת
הילדה איילת.

מי מחכה לה בדרך?
מי זה נובח? מי עף?

מה עוד מתחבא שם,
מעבר לדף?"